Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Prevádzkovateľ

Stránka Crispy Trips a jej administrátori (ďalej len prevádzkovateľ) nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť a platnosť uvedených informácií, ani inak neručí za informácie na tomto webovom sídle. Tieto boli platné v momente pridania na stránku crispy-trips.com a môžu sa kedykoľvek bez upozornenia prevádzkovateľa zmeniť.
Naším cieľom je zabezpečiť, aby tieto informácie boli včasné a presné. Vynasnažíme sa opraviť chyby, na ktoré budeme upozornení.

Tieto informácie:

  • majú len všeobecný charakter a nevzťahujú sa na konkrétnu situáciu fyzických alebo právnických osôb,
  • nie sú nevyhnutne vyčerpávajúce, úplné, presné alebo aktuálne,
  • niekedy odkazujú na externé webové sídla, na ktoré nemáme nijaký vplyv a za ktoré nenesieme zodpovednosť,
  • nepredstavujú odborné ani právne poradenstvo (ak potrebujete konkrétnu radu, obráťte sa vždy na príslušného kvalifikovaného odborníka).

Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na serveri.

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na serveri na dobu určitú, neurčitú alebo navždy, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

Používateľ

Používateľ webstránky crispy-trips.com je pri využívaní služieb na serveri povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľoch oprávneným orgánom.

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Cestujte, varte a zabávajte sa s Crispy Trips !

Comments are closed